Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 2.1.2018

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Dvořisko

Knihovna je otevřena každý pátek 17:00 - 18:00 hodin

Knihovnice: Anna Šedová

V naší knihovně máme trvale 750 svazků a evidujeme 10 čtenářů.

V průběhu loňského roku navštívilo knihovnu 123 zájemců o četbu. Počet výpůjček  dosáhl 577 knih.  

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2016 byly knihovně zapůjčeny 3 knižní soubory v počtu 199 nových knih.