Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 6.10.2020

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Dvořisko

Knihovna je otevřena každý pátek 17:00 - 18:00 hodin

 

Knihovnice: Anna Šedová

 

V naší knihovně? máme trvale 446 svazků a evidujeme 6 čtenářů.

V průběhu loňského roku navštívilo knihovnu 140 zájemců o četbu. Počet výpůjček  dosáhl 490 knih.  

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2019 byly knihovně zapůjčeny 3 knižní soubory s 162 novými  knihami.