Nazev obce
Naposledy aktualizováno: 26.9.2019

Vítejte na stránkách Obecní knihovny Dvořisko

Knihovna je otevřena každý pátek 17:00 - 18:00 hodin

 

Knihovnice: Anna Šedová

 

V naší knihovně máme trvale 446 svazků a evidujeme 8 čtenářů.

V průběhu loňského roku navštívilo knihovnu 135 zájemců o četbu. Počet výpůjček  dosáhl 460 knih.  

Knihovní fond pravidelně doplňujeme knižními soubory novinek ze Střediskové knihovny v Chocni. V roce 2018 byly knihovně zapůjčeny 3 knižní soubory s 221 novou  knihou.